Personeelsorgaan HVO, december 1961

De Maas 2 in volle vaart.

 

Hallo, Hallo hier is de Maas 2

Dit is de oproep die sinds 22 september 1961, regelmatig in de ether boven het gehele havengebied van Rotterdam opgevangen wordt. Deze kleine naam MAAS 2 is gegeven aan een werkboot van grootse allure. Velen van u, werkzaam in de Scheepsreparatie-afdeling hebben reeds kennis gemaakt met onze nieuwe boot en ik mag aannemen dat u met mij een zekere trots gevoeld heb toen u op de Nieuwe Waterweg varend, de ene boot na de andere inhaalde (waarvan sommige de indruk gaven achteruit te varen).

 

 

Een snelheid van ruim 20 km/uur is dan ook geen sinecure, om deze snelheid te onderhouden is een 230 P.K. dieselmotor geďnstalleerd die gefabriceerd is bij GENERAL MOTORS U.S.A. De motor is t.o.v. het vrij grote vermogen klein en licht hetgeen een groot voordeel is, daar in de machinekamer (lengte 5,20 mtr.) nog meer machines en apparaten zijn opgesteld die hierin allen meer of minder ruimte innemen.

Om een vergelijking te maken tussen onze oude MAAS en de nieuwe MAAS 2. Lasmachines: met de nieuwe boot kunnen drie lassers tegelijk werken; op de oude boot twee. Lascompressors: zelfde capaciteit gebleven. Doch de compressor is veel kleiner dan die welke in de oude boot staat. Slepen behoort ook tot de vele facetten van deze boot, hiervoor is een sleepbeting aangebracht. Voor de werkverlichting aan boord is een kleine hulpmotor geďnstalleerd, met hieraan gekoppeld twee dynamo’s. Eėn 24 Volts voor werkverlichting. Eėn om stroom te leveren aan een ander scheepsnet.

 

Zelfbescherming

 

Zoals u weet, zijn onze ogen zeer belangrijke zintuigen, zo niet de belangrijkste. Wanneer het spreekwoord waar is, dat in het land der blinden ėėn-oog koning is, dan zal iemand met ėėn oog wel in het nadeel staan ten opzichte van een persoon die nog twee volwaardige ogen heeft. Daar het in ons bedrijf nu eenmaal niet te voorkomen is, dat er stof, vuil en splinters rondvliegen bij het schoonmaken, bikken, hakken, slijpen, draaien enz., moeten hier doeltreffende beschermingsmiddelen toegepast worden. Daar zijn er dan ook een hele collectie van, allemaal aangepast aan het gebruik.

In het gereedschapmagazijn, waar brillen in voorraad worden gehouden, worden nog wel eens vragen gesteld, welke typen er nu eigenlijk verkrijgbaar zijn. Daarom geven we u hier een beknopt overzicht. Voor draaiers en kotteraars is er een eenvoudig plastic montuur, de Mentorbril, met speciaal gebrande glazen. Wanneer dan het glas dan getroffen wordt, kan het wel breken maar er vormen zich geen gevaarlijke splinters die het oog kunnen beschadigen. Bij het koken, klinken, hakken, bikken en slijpen bestaat er ook kans, dat stof en splinters zijdelings wegspringen.

 

Om de ogen hiertegen te beschermen is er een plastic ruimzichtbril, de Royalette. Deze heeft ook het voordeel, dat brildragers hun bril met korrectieglazen op kunnen houden, daar hij voldoende groot is. Sommige werknemers geven echter de voorkeur aan een normaal montuur, ook met geharde glazen, maar aan de zijkant voorzien van gazen kapjes. Tot zover de stofbrillen.

Bij het elektrisch lassen zijn er bovendien nog andere gevaren, nl. de ultraviolette stralen, die de zogenaamde lasogen kunnen veroorzaken. Na langdurige invloed van de lasvlam op de ogen kan zelfs een gedeeltelijke verblinding optreden. Voor de werknemers, die de lassers hepen bij het samenstellen en hechten van werkstukken zijn er dan ook brillen met lederen zijkapjes en voorzien van geharde katathermische- of Ophtasanglazen.

 

 

Bij het autogeenlassen zijn er ook gevaarlijke stralen, alleen van een geringere intensiteit. Hiervoor kunnen de lassers de zogenaamde overzetbrillen met grote ovale glazen en lederen rand krijgen. Anderen geven de voorkeur aan de plasticen opklapbare lasbril, de Eureka. Deze bril heeft het voordeel, dat brilledragers hun korrectiebril op kunnen houden, de donkere glazen opgeklapt kunnen worden zonder de bril op het voorhoofd te schuiven en de ogen door blanke glazen beschermd blijven tegen stof en splinters. Ook is er nog de reeds besproken Royalette ruimtebril, maar dan uitgevoerd met een groene plasticruit. Tenslotte is er nog een aluminium bril met ronde glazen; deze is echter niet geschikt voor brildragers.

 

Gehuwd

Draaierij: A. Bot per 6 september 1961 met mej. J.H. Reedijk; R.A. Post per 28 november 1961 met mej. F. Paalvast. 

 

Timmerloods: A. Poot per 12 september 1961 met mej. B.H. van Willigen; J. van krimpen per 21 september 1961 met mej. A. Librechts. 

 

Scheepsbouw: L.P.M. den Brabander per 27 september met mej. A.J. Smit. Koperslagerij: W. Korpershoek per 1 november 1961 met mej. J. van ’t Oor. 

 

Havenbedrijf: C. berkhout per 27 september 1961 met mej. M. Meyer; H.H. Netten per 29 september 1961 met mej. J.S. Giesen; J. Broere per 1 november 1961 met mej. J.P. Kranendonk.

 

Volgende