40-jarig dienstjubileum

Op vrijdag 18 september jl. des morgens om 10.30 uur, werd de heer C. Post (timmerman) met zijn vrouw en kinderen door de heer P. Baaima ontvangen in het restaurant 'Vulcaanhaven' ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum. 

De heer Post ontving uit handen van de burgemeester van Vlaardingen de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

 

25-Jarige jubilea

Op dinsdagmoren 6 oktober jl. werd de heer F. Voorberg met zijn vrouw en zoon door de heer E. Bongers verwelkomd ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum.

In het gezellig ingerichte restaurant 'Vulcaanhaven' spraken de heren Bongers (prokuratiehouder), J. v.d. Ster (baas) en A. Janson (O.R.) waarderende woorden tot de jubilaris.

 

V.l.n.r: J.P.J. Jansen, G.J. Muten en A. de Rõmph.

 

Op vrijdagmoren 16 oktober jl. waren het de heren J.P.J. Jansen, ijzerwerker afd scheepsbouw; G.J. v. Muyen, bankwerker afd. onderhoud en A. de Rõmph, bankwerker afd. draaierij die met hun echtgenotes en kinderen door de heer E. Bongers in het restaurant 'Vulcaanhaven' werden ontvangen ter gelegenheid van hun 25-jarig dienstjubileum.

De heer Bongers wist deze drie jubilarissen gelijktijdig in zijn toespraak te betrekken, hetgeen niet altijd zo gemakkelijk is.

 

Volgende