Personeelsorgaan juli 1966

 

25-JARIG JUBILEUM

 

Anton Post.

 

Op 16 juni 1966 stond afdelingsbaas A.C. Post van de Konstruktie in het middelpunt van de belangstelling. Vergezeld van zijn echtgenote en kinderen werd hij ontvangen in restaurant Vulcaanhaven voor de officiële viering van zijn 25-jarig jubileum. De rij van sprekers werd geopend door ir. C. Oorthuys die de dank van het bedrijf vertolkte in waardevolle woorden en het overhandigen van de gratificatie. Mevrouw Post zag haar stimulerende werk op de achtergrond beloond door een bloemenhulde. Collega Post werd door zijn medebazen in het zonnetje gezet door de heer W. Benjert namens het gehele bazencollege en door de heer J. van Wasbeek namens het kader van de konstruktie-afdeling in het bijzonder. Ook deze beide heren lieten het niet bij woorden alleen.

De heer J. Groeneveld sprak namens het personeel van de konstruktie-afdeling en de reeks werd gesloten door de heer A. Janson, die de waardering van de Ondernemingsraad onder woorden bracht.

In zijn weerwoord sprak de jubilaris zijn dank uit voor de waarderende woorden en de geschenken die op deze feestelijke dag zijn deel waren geworden. Het traditionele kopje koffie besloot de 199ste jubileumviering in ons bedrijf.

 

KLAVERJASVERENIGING HVO

In het afgelopen jaar werd met wisselend succes deelgenomen aan diverse concoursen. Bij de Ouden van Dagen eindigden wij op de 8ste plaats. Bij de Gem. Sociale Werkplaats (G.S.W.) behaalden wij een 5de plaats. Bij de Sunlight, waar wij de twee voorgaande jaren de wisselbeker veroverden, moesten wij ons dit jaar tevreden stellen met een 3de plaats. Verder werd er bij verschillende verenigingen deelgenomen om persoonlijke prijzen, waarop door enigen onzer leden met trots op terugzien kan worden.

In het Haringconcours, dat door ons jaarlijks wordt uitgeschreven, namen 12 verenigingen deel met een totaal van 336 personen. Winnaar werd Unitas uit Rotterdam.

Met Pasen werd er om eieren gekaart. Met kerstmis en Sint-Nicolaas werd voor zeer goed gevulde prijzen gezorgd. Aan het eind van het afgelopen verenigingsjaar werd door de leden van de klaverjasclub met hun dames het 15-jarig bestaan gevierd met een feestelijke speelavond. Er werd gezorgd voor een natje en een droogje. Aan het einde van de avond vond de prijsuitreiking plaats.

Dit waren de belangrijkste punten van het afgelopen jaar. Ons rest nog te vermelden dat het dagelijks bestuur der klaverjasvereniging als volgt is samengesteld:

1ste voorzitter A. Fousert

2de voorzitter R. v. Hensbergen

Penningmeester A. v. Tienderen

Secretaris J.G. v. Broekhoven

Wedstrijdleider H. Loyenga

Algemeen secunde M. v. Beveren.

Met sportgroeten,

J.G. v. Broekhoven, secr.

 

HET JAARLIJKSE UITSTAPJE

Voor gepensioneerden en echtgenotes van overleden werknemers.

(eerste groep op 2 juni 1966)

 

Wij moesten verzamelen bij de Visbank te Vlaardingen ‘s morgens om 8 uur. Nadat mej. Zuster Van der Nagel de presentatielijst had nagelopen begon de reis naar het recreatieoord De Beekse Bergen te Hilvarenbeek, waar we koffie  dronken. We knapten daar heerlijk van op. Van de bustocht die in de omgeving van Hilvarenbeek werd gemaakt, hebben allen die er oog voor hebben, genoten van de prachtige natuur.

Na nog een wandeling te hebben gemaakt moesten wij om ongeveer halfeen plaatsnemen aan de koffietafel, waaraan de inwendige mens werd versterkt, om ongeveer halfdrie werden wij in Drimmelen verwacht, waar 2 rondvaartboten gereed lagen om een tochtje te maken door De Biesbosch, waarbij aan boord thee geserveerd werd.

Van deze boottocht hebben wij geweldig genoten. Na afloop van de boottocht stond het diner ons te wachten in restaurant De Biesbosch. Waarschijnlijk kwamen ze om te zien hoe de feestgangers gestemd waren. Ook kon het nieuwsgierigheid zijn. Wat ik onze oud-directeur, de heer L.J. Jonker, eens heb horen zeggen: “Nu kom ik eens kijken hoe die oudjes kunnen eten”.

Voor deze onvergetelijke feestdag geven wij onze dank aan de direktie van Havenbedrijf Vlaardingen Oost. Ook aan zuster Van der Nagel, mej. Molendijk en de heer Kamermans voor het vele werk dat daaraan verbonden is.

Een bijzonder woord aan zuster Van der Nagel: er mag op een feestdag op een nette manier een humoristisch kantje aan gegeven worden. Zuster Van der nagel, wij als feestgangers hebben u omgedoopt als Moeder Overste. Hoe durft u het op u te nemen met zoveel bejaarde mensen een bustocht te ondernemen. Maar het is u toevertrouwd, als zovele jaren. Wij als oude mensen, zijn verheugd onder uw gezag te staan.

Wij hopen dat u het leven zal gegeven worden, dat u van uw pensioengerechtigde leeftijd mag gaan genieten.

D. Borsboom.

 

TWEEDE REISJE OP DINSDAG 7 JUNI 1966

‘Dat hebben we weer gehad‘, is een spreekwoord dat veel gezegd wordt als er iets achter de rug is, van welke aard dan ook. Dit geldt ook voor ons 4de-lustrumreisje, welk reisje met een vraagteken is begonnen, maar toch ook weer, zoals altijd, voor honderd procent is geslaagd. En wat een genoegen moet dat wel voor haar, die het heeft uitgestippeld en onderzocht. Als vanouds was daar weer het vrolijke weerzien en kennismaking en de nieuwtjes, die verhandeld werden in de keurig verzorgde bussen van de EVAG, met hun goed gehumeurde chauffeurs! Voorts was er het ‘snoepje van de week’ en iets fris voor op de zakdoek.

Zo arriveerden wij in Drimmelen, waar de boot reeds lag te wachten. De boot zag er keurig verzorgd uit. De kapitein was goed van de tongriem gesneden. Na het gebruik van een heerlijk kopje koffie voeren we de Amer op, een rivier met vele zijtakken en daaromheen gras- en griendlanden, waar over ver werd verteld door onze veel geprezen kapitein.

Vervolgens ging de reis verder naar Hilvarenbeek. In een prachtige omgeving is daar een geheel nieuw recreatieoord in aanleg met een nieuw en goed restaurant. Daar wachtte ons een heerlijk kopje thee. Na enige verpozing werd ons in restaurant De Beekse bergen een keurig verzorgd diner aangeboden.

Na nog wat nagepraat te hebben over alles en nog wat kreeg é é n onzer gelegenheid namens allen en woord van dank te richten aan de direktie en aan onze verzorgster en leidster zuster Van der nagel met haar trouwe medewerkster mej. Molendijk.

Zo was het weer 8 uur geworden en tijd om de terugreis te aanvaarden. Onze onvolprezen chauffeurs gingen ons weer naar huis brengen, waar we geheel voldaan en dankbaar arriveerden.

H. van Heukelum.

 

DANKBETUIGING

Heel hartelijk dank voor de prachtige reiswekkertjes, die wij van U allen mochten ontvangen ter gelegenheid van het 4de lustrumreisje voor gepensioneerden en echtgenotes van overleden werknemers in juni jl. Weest U er van overtuigd dat wij deze reisjes altijd met veel plezier voor U verzorgd hebben. Nogmaals onze welgemeende dank.

Zr. E. van der Nagel.

Mej. R. Molendijk.

 

VERJAARDAGEN GEPENSIONEERDEN

70 jaar

P. de Jong 6 mei 1966 voorheen Afd. Havenbedrijf.

C. Droog 14 mei 1966 voorheen Afd. Bankwerkerij.

 

Rectificatie

In het meinummer van ons personeelsorgaan is onder de verjaardagen gepensioneerden een fout geslopen: de naam van de 75-jarige was nl. niet vermeld. Het was de heer H. van Heukelum, die op 25 april jl. zijn 75ste verjaardag vierde. Allen nog hartelijk gefeliciteerd.

 

GEBOREN

01-5-’66    Renaldus Theodorus Leonardus            zoon van T. v. Vliet, timmerloods

08-5-’66    Richard Marcel                                     zoon van A. Voogd, havenbedrijf

11-5-’66    Engelina                                                dochter van C. Termijn, scheepsbouw

12-5-’66    Dirkje Pieternella                                  dochter van H. Broek, lasserij

26-5-’66    Anneke Clementine                               dochter van E. Braun, konstruktie

09-6-’66    Michel                                                  zoon van A.J. Nuiten, konstruktie Botlek

11-6-’66    Pieter Willem                                        zoon van G.J. Vermaas, alg. dienst

12-6-’66    Wilhelm Johan Dietrich                          zoon van J. v.d. Ree, lasserij

20-6-’66    Paulus Franciscus                                  zoon van H. Harte, scheepsbouw

21-6-’66    Renée                                                   zoon van J.M. v.d. Lee, bankwerkerij

30-6-’66    Marcel                                                  zoon van H. Bravenboer, havenbedrijf

 

GEHUWD

12-5-’66 B. Kalkman (Bankwerkerij) met mej. D.J. Boone

12-5-’66 W. v. Uden (Timmerloods) met mej. H.C. Peerenboom

22-6-’66 J.C. Higgins (Konstruktie) met mej. A. Bohlmeyer.

 

IN DIENST GETREDEN PERSONEEL IN MEI EN JUNI 1966

Fabriek

T. v.d. Windt, motormonteur, Bankwerkerij, 5-5-’66

E. Isik dokwerker, Helling, 9-5-’66

J. Atalay, el-lasser, Konstruktie, 12-5-;66

L.C. v.d. Stelt, mag. beheerder, Konstruktie Botlek, 16-5-’66

Th. Corten, konstr. bankwerker, Konstruktie Botlek, 16-5-’66

J.P. v. Krimpen, scheepsbeschieter, Timmerloods, 16-5-’66

R. Yorük, machinebankwerker, Bankwerkerij, 16-5-’66

G. Arig, machinebankwerker, Bankwerkerij, 16-5-’66

L.K. v. Witzenburg el-lasser Lasserij 19-5-’66

A.J. Nuiten, pijpfitter, Konstruktie Botlek, 23-5-’66

G.J. v.d. Bend, dokwerker, Helling, 26-5-’66

D.F.R. Newman, bankwerker, Bankwerkerij, 1-6-’66

I. Maniche, monteur, Bankwerkerij, 1-6-’66

A Saju Gamonal, plaatwerker, Scheepsbouw, 6-6-’66

G. Visser, dokwerker, Helling, 6-6-’66

A Mencucci, bankwerker, Konstruktie Botlek, 13-6-’66

D. Tüzeeman, pijpfitter, Konstruktie Botlek, 13-6-’66

C.A. v. Klaveren, bankwerker, Bankwerkerij, 13-6-’66

J. Castané da Comis, brander, Scheepsbouw, 13-6-’66

D. v.d. Molen, bankwerker, Konstruktie Botlek, 20-6-’66

F. Gelikli, ijzerwerker, Scheepsbouw, 20-6-’66

B Callegari, bankwerker/lasser, Konstruktie Botlek, 21-6-’66

Havenbedrijf

H.J. Pieke, havenwerker, Havenbedrijf, 21-6-’66

 

DANKBETUIGINGEN

Mede namens mijn vrouw wn kinderen zeg ik de direktie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand en mijn collega’s dank voor het cadeau en het bloemstuk, dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

T. Hakker (afd. Konstr. Botlek)

E. Hakker-Oostenbruggen.

Vlaardingen, april 1966.

 

Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank voor de mooie fruitmand, die ik ontvangen heb van de direktie van Vlaardingen Oost voor mijn 25-jarige huwelijksdag.

H. van der Zwart, afd. Scheepsbouwlassers.

Vlaardingen, april 1966.

 

Hiermede zeggen wij de direktie van Vlaardingen Oost hartelijk dank voor de prachtige fruitmand die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen.

A.W. Ettinger, v.h. Havenbedrijf.

A.A. van Ettinger-van der Walle.

Vlaardingen, mei 1966.

 

Hiermede dank ik, mede namens mijn echtgenote en kinderen, de direktie en ieder die van zijn belangstelling heeft blijk gegeven en voor de cadeaus, die ik mocht ontvangen bij mijn 25-jarig dienstjubileum.

A.C. Post, afd. Konstruktie.

Vlaardingen, juni 1966.

 

Hiermede zeggen wij de bazen en collega’s hartelijk dank voor de enveloppe met inhoud, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 12½ -jarige huwelijk.

L. van gelderen, afd. Scheepsbouw.

A.N. van Gelderen-van Heusden.

Rotterdam, juni 1966.

 

Diep getroffen door de hulp en belangstelling, ondervonden tijdens de ziekte en overleijden van onze moeder en echtgenote mevrouw C.P.M. Speelmeyer-Blom, danken wij de direktie, bedrijfsleiding, afdelingsbazen, zuster Van der Nagel en de collega’s.

Uit aller naam

J.H. Speelman, afd. Scheepsbouw.

Schiedam, juni 1966.

 

Mede namens mijn echtgenote en kinderen zeg ik de direktie dank voor de mooie fruitmand, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

A. van Rixoors, afd. Konstruktie.

Schiedam, 2 juli 1966.

 

IN MEMORIAM

 

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht, dat de heer A. van der Valk na een kortstondige ziekte op 14 juni van ons was heengegaan.

In dankbare herinnering voor wat hij, door de verscheidene belangrijke taken, waartoe hij was gesteld, voor bedrijf en de mens in het bedrijf heeft betekend, gaan onze innige gevoelens uit naar zijn echtgenote en verdere familieleden. Moge zij de kracht vinden dit zware verlies te dragen.

 

Volgende