Een klein stukje van de Bomendijk is niet onder de slopershamer gevallen.

 

Boerderij van Reijer Barendregt aan de Zandweg 9.

 

Vinkseweg.

 

Graspolderdijk.

 

Landverbetering.

Vervolgen